Utanför fastigheten

 

AMIKs utomhusprodukter är designade att klara av tuffa krav och miljöer.


Ett exempel är frostskydd av vatten, frusna rör kan orsaka stora problem AMIK har produkter för att förebygga skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Se mer under frostfritt vatten.

 

Ett annat exempel är markvärme som används på de ytor som ska vara snö och isfria utomhus. Här kommer vi att presentera styrningar till markanläggnignar

 

För att hålla ränndalar hängrännor och stuprör snö och isfria används en takanläggning dessa är designade att hålla fri passage för smältvatten. Här kommer vi att presentera styrningar till takanläggnignar.

 

Amik Golvvärme

Nålvägen 5
931 57 Skellefteå
 
 
Visa på karta

Kontakta oss

Tel  040-6430510
E-post 
info@amikgolvvarme.se
 

Dela vår sida


© 2022 AMIK Golvvärme
Information om cookies

Information om GDPR